ARGE
GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) :

• Biyodizelin ester ve linolenik asit metil ester içeriğinin tayini yapılmaktadır.
• Biodizeldeki serbest gliserol , toplam gliserol ve mono-, di-, trigliserit içeriklerinin tayini yapılmaktadır.
• Alkol saflık analizi yapılmaktadır.
• Yağ asitleri bileşim analizi yapılmaktadır.


FT-IR SPEKTROMETRE (Fourier Transform Infrared) :

• Polimerik, organik ve inorganik malzemelerin FTIR spektrumları alınmaktadır.
• Kalitatif ve kantitatif analiz yapılmaktadır.


UV-VİS SPEKTROFOTOMETRE :

• Nicel analiz yapılmaktadır.


TİTRATÖR :

• Biyodizelin asit değeri tayini yapılmaktadır.
• Biyodizelin iyot değeri tayini yapılmaktadır.
• Gliserinin saflık analizi yapılmaktadır.


KARL FISCHER SU TİTRASYON ALETİ :

• 1 ppm-5 % aralığında su miktarı tayini yapılmaktadır.

 

VİSKOZİMETRE :

• Viskozite tayini yapılmaktadır.

 

PARLAMA NOKTASI CİHAZI (KAPALI KAP) :

• Parlama noktası tayini yapılmaktadır.


YOĞUNLUK ÖLÇER :

• Yoğunluk tayini yapılmaktadır.